Privacy Policy

Who we are

Our website address is: http://klusbedrijf-kapelle.nl.

Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens Klusbedrijf-Kapelle van u heeft, wat hiermee gebeurt, hoe wij die beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Klusbedrijf-Kapelle, hierna te noemen K-K.

K-K is een bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van verbouw en installatie.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken:

K-K verzamelt van zijn klanten uitsluitend gewone persoonsgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens.

Deze gegevens worden bewaard beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens waarover wij beschikken kunnen zijn:

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

e-mailadres

Waar gebruiken wij deze gegevens voor:

De gegevens in de database worden gebruikt voor het communiceren over garantie nazorg en facturering.

Wie hebben er toegang tot deze gegevens:

Slechts de eigenaar van KK heeft toegang tot de volledige dataset. Verder heeft niemand toegang.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens:

KK bewaart deze gegevens zolang er een overeenkomst is tussen onze klanten en het bedrijf. Daarna worden de gegevens verwijderd uit de database waarbij opgemerkt dient te worden dat uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met wettelijk vastgelegde (fiscale) bewaarplicht.

Bescherming van uw gegevens:

Zoals hierboven omschreven worden uw gegevens digitaal bewaard in onze online database. De eigenaar beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord, welke wordt verwijderd zodra het bedrijf wordt beëindigd.  

Gegevens delen met derden:

KK speelt nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van onze klanten persoonsgegevens door aan externe (commerciële) partijen.

Cookies:

Deze website zelf maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken:

Deze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

Bezoekersaantallen

Land van herkomst

Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)

Bezochte pagina’s van onze website

Tijdstip van het bezoek

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat de website geen IP-adressen opslaat en u op deze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nu@zeelandnet.nl Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen.

 DISCLAIMER: NIETS OP DEZE WEBSITE MAG WORDEN GEKOPIEERD VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK ZONDER DE TOESTEMMING VAN Klusbedrijf-Kapelle